Demenca

Za demenco velja, da je ne moremo preprečiti, lahko pa njen potek upočasnimo. Vsako pešanje spomina sicer še ne predstavlja demence. S staranjem prihaja do pričakovanega upada možganskih funkcij, zato določena mera pozabljivosti ni nič nenavadnega. Pri demenci gre za kronično, progresivno upadanje kognitivnih funkcij. Kasneje prizadene še zaznavne in motorične funkcije ter posledično vpliva na celotno človekovo delovanje, vključno s čustvovanjem in vedenjem.
Vsako pešanje spomina sicer še ne predstavlja demence. S staranjem prihaja do pričakovanega upada možganskih funkcij, zato določena mera pozabljivosti ni nič nenavadnega.
Na kognitivnem področju demenca prizadene višje možganske funkcije kot so spomin, mišljenje, orientacija v času in prostoru, razumevanje, računanje, besedno izražanje, presojanje, opravljanje vsakdanjih nalog itd. Med najpogostejšimi čustvenimi težavami, ki spremljajo osebe z demenco so motnje razpoloženja, anksioznost in depresivnost. Demenca ni bolezen, ampak je skupek simptomov, ki jih odražajo različne bolezni. Pojmujemo jo kot biomedicinsko, psihološko in socialno motnjo, imenovano Organic Brain Syndrome (OBS), ki obsega veliko različnih bolezni.