EU sofinanciranje

Projekt SilverWay – namizne igre in igrače za osebe z demenco prejel EU sofinanciranje
SilverWay namizne igre in igrače so specifikam demence oblikovno in vsebinsko prilagojeni izdelki namenjeni
možganski vadbi oseb z demenco. Izdelki krepijo upadajoče sposobnosti ter hkrati smiselno zapolnjujejo prosti
čas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Cilj naložbe je razviti dokončno rešitev ter jo uspešno komercializirati.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.