Gradimo skupaj

87.23

Igra je namenjena igri dveh otrok ali odraslih oseb, ki sedita na nasprotnih straneh pokončne plošče. Posameznika naj sodelujta in gradita strukture, kakor so prikazane na karticah z nalogami ali po lastnih željah. Osebi naj si med seboj dajeta ustna navodila, kot so: “Postaviva rdeči blok na zelenega”. Igra spodbuja komunikacijo, ustvarjalnost in timsko delo.
Aktivnost je primerna:
– za otroke,
– za osebe z blago do zmerno stopnjo demence,
– kot preventivna aktivnost,
– kot aktivnost v paru.
Ključne koristi izdelka:
J krepi implicitni spomin,
J krepi vidno prostorsko orientacijo,
J krepi finomotoriko in koordinacijo oko roka,
J spodbuja komunikacijo in sledenje navodilom
J sprošča in ohranja občutek osebne zmožnosti,
J krepi miselne aktivnosti: pozornost in koncentracijo.

Razpoložljivost: na zalogi
SKU: E523292

Opis

Ustvarjati nekaj v dvoje ima posebno čustveno in socialno vrednost, ne glede na to ali sodelujemo z nam ljubo osebo, prijateljem, znancem, odraslo osebo ali otrokom. Od nas zahteva veščine komunikacije. Z aktivnostjo Gradimo skupaj, komunikacijo krepimo s podajanjem navodil ali slušno pozornostjo, ko navodila sprejemamo. Spodbujamo pa tudi več drugih področij: kognitivno, zaznavno in finomotorično.

Ko sta osebi obrnjeni druga proti drugi, si s pomočjo kartic izmenjujeta navodila glede lege predmeta, oblike in barve. Naloga je preprosto in zabavna, a ob njej krepimo več področij hkrati: vidno prostorsko orientacijo, delovni, implicitni (dolgotrajni) in proceduralni spomin, finomotoriko in koordinacijo oko roka.

• Ko ocenjujemo lego posameznega elementa, kje natančno se nahaja na podlagi, v katerem kotu, levo, desno ali na sredini plošče, utrjujemo naše vidne in prostorske zaznave, orientacijo in koordinacijo oko roka. Vizualno prostorsko orientacijo krepimo s pravilno postavitvijo lege, ko zaznavamo razdalje med predmeti, pri ocenjevanju kateri predmeti so v ospredju, v ozadju, ob straneh itd. Pri demenci je orientacija pogosto prizadeta (izgubljanje v že znanem prostoru, težave s smerjo leva-desna in deli telesa). Preventivne aktivnosti lahko prispevajo k boljši ohranjenosti orientacije, če se izvajajo preden pride do večjega kognitivnega upada ali demence.
• Ko elemente razvrščamo po barvi in obliki v smiselna zaporedja krepimo proceduralni spomin, ki skrbi za to, da nalogo izvedemo postopoma, po korakih ali zaporedoma itd.
• Med tem ko ena oseba podaja navodila, jih tista, ki jih sprejema, zadrži v delovnem spominu, preden postavi elemente na pravo mesto. V vsakdanjem življenju uporabljamo delovni spomin pri branju, reševanju problemov, načrtovanju, orientaciji.
• Poleg delovnega spomina vključujemo implicitni spomin, ki nam omogoča, da prepoznavamo zaporedje besed, zvokov, razumevanje jezika ali izvajanje gibalnih veščin, ki smo se jih že nekoč naučili. K implicitnemu spominu spadajo osnovne motorične veščine, ki jih uporabljamo vsakodnevno in so shranjene v našem mišičnem spominu. Ko sestavljamo vzorec po navodilu drugega, ne da bi videli kaj bo nastalo še iz slikovne podlage, vključujemo motorične funkcije, ki niso avtomatizirane. Naloge za krepitev implicitnega spomina nam tako omogočajo, da ohranjamo vitalnost in sposobnost učenja novih stvari.
• Oseba, ki podaja navodila pri iskanju ustreznih besed uporablja znanje, ki je shranjeno v dolgotrajnem spominu. Naloga je navidez preprosta, a kolikokrat se nam je že zgodilo, da smo komu podali navodila, a jih je razumel drugače, kot smo želeli? Naše kognitivne sheme, besedni izrazi, predstave, ki jih imamo o stvareh se lahko razlikujejo od predstav drugih. Kako podati navodila, da nas bo drugi razumel, katere besede in izraze uporabiti? Gre za naše komunikacijske veščine, ki posegajo tudi na čustva, občutke drugih in vključujejo sposobnosti empatičnega vživljanja. Pozitivni vplivi in učinki uspešnega medsebojnega sodelovanja se prenašajo tudi na čustva in psihosocialno področje. Pogovor in uspeh ob dokončanju naloge lahko krepita občutek zaupanja, varnosti, sprejetosti ter ohranjata občutek osebne zmožnosti in kompetentnosti.
• S postavljanjem elementov na ustrezno mesto spodbujamo koordinacijo oko roka ter finomotorične spretnosti. Senzorne in motorične funkcije so medsebojno odvisne. Senzorni signali uravnavajo, da je prstni prijem dovolj natančen, finomotorika pa se povezuje z uporabo drobnih mišic v prstih, rokah in ramenu, v povezavi z vidom ali/in tipom.
• Igra vsebuje različne barvne oblike, ki jih lahko razporejamo v različne kombinacije, pri čemer lahko uporabimo tudi domišljijo.
• Takšne naloge, ki delujejo na več ravneh aktivirajo več delov možganov in obe možganski polovici, kar je za ohranjanje možganske prožnosti še posebej pomembno. Aktivnost spada med večopravilnostne ali multitasking naloge, ki jih s starostjo že težje opravljamo, saj zahtevajo vključitev več sposobnosti hkrati, zaporedoma ali prepleteno. Od nas npr. hkrati zahteva motorične spretnosti, mišljenje, hitro odzivanje na dražljaje, pozornost, vidne in slušne zaznave. Primeri podobnih večopravilnostnih nalog so npr. vožnja avtomobila, opravljanje gospodinjskih del, delo na računalniku, uporaba pametnega telefona ipd.
• Opazovanje in izvedba naloge sta odvisni tudi od naše usmerjene pozornosti, ki igra ključno vlogo pri skoraj vseh miselnih procesih, ko sledimo pogovoru, opravljamo aktivnost, opazujemo naravo, poslušamo glasbo, slikamo, okušamo dobro hrano itd. Če smo za določeno nalogo bolj motivirani in jo radi opravljamo, bo naša pozornost večja, opazovanje pa natančnejše. Kadar sestavljamo zavzeto, pozabimo na vsakdanje skrbi in se lažje sprostimo.

Za vsako aktivnost velja, da ima pozitivne učinke šele takrat, ko ni za osebo ne preveč enostavna in ne preveč zahtevna, zato je pomembno, da izberemo primerno zahtevno aktivnost.

Za uspeh velja načelo treh ključev:

Pogostost: aktivnost naj se izvaja dovolj pogosto (priporočeno 2-3 krat na teden).
Trajanje: potrebnih je več ponovitev v daljšem časovnem obdobju (2-3 mesece).
Intenzivnost: dovolj intenzivno pomeni, da smo pri aktivnosti zavzeti in pri njej vztrajamo nekaj časa (od 15, 30 do 45 minut, odvisno od zmožnosti posameznika).

Dodatne informacije

Vsebina: 16 lesenih blokov (2 x 8) v različnih barvah in različnih velikostih, 2 lesena goblina, 2 leseni drevesi, 12 kartic z nalogami, delilna stena, priročnik z navodili za uporabo

Proizvajalec: Educo

INFORMACIJE:

Varno nakupovanje
Nakupujte brez skrbi, podatki so pri nas varni!

Dostava izdelkov
Izbrane izdelke dostavimo v 5-8 delovnih dneh.

Strokoven izbor izdelkov
Za izbor izdelkov skrbi ekipa s strokovnimi znanji in izkušnjami.

Nakup in plačilo po predračunu
Izdelke lahko naročite tudi na info@silver-way.com; napišite SKU kode željenih izdelkov (najdete jih ob opisu vsakega izdelka) ter količine in poslali vam bomo predračun. Izdelki prispejo na vaš naslov 5-8 dni po plačilu predračuna.