Kognitivni upad

Prosimo izberite željeno aktivnost:

Kognitivni upad in

preventivne aktivnosti

Z leti nam ne peša le spomin, pač pa tudi vidno-prostorske zaznave, pozornost, izvršilne funkcije itd.

Kognitivni upad nas spremlja že od 30. leta dalje in je normalen proces staranja, lahko pa se pojavi v intenzivnejši obliki kot posledica različnih vzrokov, ki predstavljajo tudi rizične faktorje za kognitivni upad (poškodbe možganov, srčno-žilne bolezni, demenca, nezdrav življenjski slog, slabša socialna vključenost, nizka kognitivna aktivnost). Težave, ki jih opazimo pri kognitivnem upadu, so lahko blage, zmerne ali napredovane. Posledice kognitivnega upada se lahko izražajo tudi v spremembah čustvovanja in vedenja. Obenem se nekatere kognitivne sposobnosti z leti izboljšujejo. Govorimo o modrosti in izkušnjah, ko bolje razumemo druge in sebe ter naravo medosebnih odnosov. Tudi naš besedni zaklad in splošno znanje se z leti bogatita. Postajamo čustveno stabilnejši, leta pa so nam v prid tudi pri načrtovanju aktivnosti.

 

Preberi več

Obstajajo pomembni rizični dejavniki na katere lahko vplivamo. Ključno je ohranjanje dobre psihofizične kondicije in zdravja. Preventiva ali preprečevanje napredovanja kognitivnega upada vključuje naša ciljno usmerjena prizadevanja, ki imajo največji učinek, ko so multisenzorna, večopravilnostna, pravočasna in dovolj intenzivna! Naj bo spreminjanje tveganih navad priložnost za nove izzive, ki bodo vključevali miselne, senzorne, senzomotorične, komunikacijske, čustvene in družabne aktivnosti, zdravo prehrano ter gibanje.

 

Preberi več

Učinkovitejše so tiste kognitivne aktivnosti, ki vključujejo več kompleksnih kognitivnih funkcij hkrati (npr. prostorsko orientacijo, motorični spomin, načrtovanje, hitrost obdelave informacij). Številne raziskave kažejo, da lahko na kognitivni upad vplivamo tudi sami. Ne moremo ga povsem preprečiti, z določenimi preventivnimi aktivnostmi in vajami pa ga lahko zaustavimo do te mere, da ne napreduje prehitro; lahko ga ublažimo, nekatere sposobnosti pa lahko celo izboljšamo z določenimi aktivnostmi ali z reguliranjem rizičnih faktorjev, na katere lahko vplivamo. 

 

Preberi več

Nakupuj izdelke za

starejše.

Ohranite visoko kakovost življenja. Razmišljajte, igrajte se in se družite.