Simptomi demence

Demenca napreduje počasi, od prvih simptomov pa do napredovane bolezni lahko mine desetletje, oseba pa lahko z njo živi od 15 do 20 let. Preden se pojavijo prvi znaki, je lahko povsem neodkrita, saj je večina funkcij, kot so motorične, senzorične in govorne sposobnosti, neprizadetih. Prvi znaki se pokažejo kot težave z opravljanjem vsakodnevnih nalog doma ali pri delu. Oseba lahko postane zmedena, dezorientirana in ima težave z opravljanjem novih, nepoznanih nalog. Težave se lahko v začetni fazi pojavijo tudi s spremembo vedenja, kot sta socialna izolacija in  slabša regulacija čustev. To sta simptoma, ki ju je težje razlikovati od depresije. Nadalje se simptomi izražajo v epizodičnem spominu, na področju izvršilnih funkcij in v besedni fluentnosti. 


Pojavljajo se tudi pogoste težave in motnje na več področjih:

  • prekomerna pozabljivost, ki se opaža pri dnevnih aktivnostih: oseba vedno težje ohranja nove spomine, pozablja, kam je odložila stvari, kupuje enake stvari, postavlja ista vprašanja, pozablja imena, se ne spomni dogovorov ipd. Težave ima tudi pri opravljanju vsakodnevnih opravil (kuhanje, ki ga je prej obvladala, postane težava – opravila ne dokonča ali ga opravi pomanjkljivo) in opravljanju prej rutinskih opravil. Večkrat tudi založi predmete in se ne spomni, kam ji je odložila.
  • težave z orientacijo: oseba se težje časovno in prostorsko orientira: ne ve, kateri dan je ali kateri del dneva, izgubi se v znanem okolju, ne prepozna domačega okolja ipd.
  • težave z vidnimi zaznavami, govornim in pisnim izražanjem: težave pri branju, zaznavanju podrobnosti, barv, globine, ne najde se pravih besed, kasneje se pojavljajo motnje govora: vrinjanje nesmiselnih besed, bizarne besede.
  • Zapiranje vase, umikanje iz socialnih aktivnosti: oseba se izmika druženju s prijatelji, opušča hobije in druge družbene aktivnosti, v katere je bila v preteklosti vključena.
  • Čustvene in vedenjske spremembe: lahko se pojavijo spremembe v razpoloženju. Oseba postane občutljivejša, manj zaupljiva, tesnobna, potrta, zmedena, pa tudi agresivna, žaljiva, razdražljiva.
  • Slabše presojanje in sprejemanje odločitev: nesmotrna poraba denarja, kupovanje stvari, ki jih oseba ne potrebuje, naivno sklepanje pogodb ali plačevanje nepotrebnih stvari.
  • Zanemarjanje osebne higiene in videza
  • Težave z logičnim sklepanjem: izguba sposobnosti za reševanje problemov, razumevanje konceptov, načrtovanje in kontrolo vedenja.