Cilj/namen naložbe je udeležba naših zaposlenih podjetja Gen Studio na usposabljanjih za pridobitev digitalnih kompetenc.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.